5 april 2016

Adoptie V-monument Vroomshoop naar de Sleutel

Op dinsdag 5 april kon de vlag in top bij het monument voor vrede, vrijheid en recht op het Vredesplein in Vroomshoop.  De bevrijding van Vroomshoop op 5 april 1945 kreeg nog meer aandacht door de adoptieoverdracht van het V-monument. Leerlingen van groep 8 van de Oranjeschool gaven de adoptie van het monument over aan hun leeftijdsgenoten van de Sleutel. Voorzitter Hans Nieboer van het 4 mei Comité Vroomshoop bepaalde in de ruimte van de voormalige bibliotheek de jeugd bij het verhaal van de bewogen bevrijding van Vroomshoop.
Secretaris Rudie Drenth legde de betekenis van de monumenten op en nabij het Vredesplein uit.
De leerlingen van de Oranjeschool kregen als dank voor hun inzet een fraaie oorkonde aangeboden.
Bij het V-monument vond vervolgens de adoptieoverdracht plaats. De leerlingen van de Sleutel verrichten waar nodig schoonmaakwerkzaamheden aan het monument en vervullen tevens een actieve rol bij de komende herdenkingsplechtigheid op 4 mei. De leerlingen van de Sleutel bezochten direct na de adoptieoverdracht samen met leden van het 4 mei Comité Vroomshoop meerdere oorlogsgraven op de nabij gelegen begraafplaats Rustoord.

Ik wil graag vriend of vriendin

worden van het V-monument

Programma 4 mei 2016

De herdenkingsplechtigheid zal beginnen om 19.30 u.

 

Vanaf 19.25 uur zal er door de Harmonie koraalmuziek gespeeld worden. Wij verzoeken belangstellenden om voor 19.30 u aanwezig te zijn.

 

Vanaf 19.30 u ziet het programma er als volgt uit:

 

- Welkomstwoord en toespraak door de heer R. Drenth, secretaris 4 mei Comité

- Koraalmuziek door de Harmonie

- Toespraak door de heer J. Binnenmars, wethouder van de gemeente Twenterand

- Bijdrage door leerlingen van De Sleutel (adoptieschool)

- Koraalmuziek door de Harmonie met aansluitend de krans- en bloemlegging

- Last Post door de Harmonie

 

Om 20.00 u twee minuten stilte.

 

Aansluitend wordt het Wilhelmus gezongen.

Vervolg van de bloemlegging indien niet afgerond voor 20.00 u.

Gedicht voorgelezen door mevrouw C. Eggens, penningmeester van het 4 mei Comité

 

Afsluiting en dankwoord door de heer R. Drenth.

Als 4 Mei Comité Vroomshoop hopen wij weer velen van u te mogen ontmoeten tijdens deze jaarlijkse herdenking.

Thema 2016

"De vrijheid omarmd" (Tamar de Waal)

 

Als de vrijheid op de proef wordt gesteld moeten we haar steviger omarmen. Dat is niet altijd even makkelijk. Zo schreef de Duits-Nederlandse schrijver en psychiater Hans Keilson (1909-2011), die zijn beide ouders in Auschwitz verloor, over de verleiding de haat van de ander klakkeloos te beantwoorden. Voordat je het weet, bespiegelde Keilson, ben je aan één kant van een gevecht gedrukt.

Verruw je zoals je juist nooit wilde verruwen. Laat ook jij je haat de vrije teugel. En word je tenslotte gelijk aan wie eerst je agressor was. Sluipenderwijs ruil je humaniteit, pluralisme en eendracht in voor wraaklust, polarisatie en geweld. Omdat een ánder een onderscheid maakte tussen rassen en groepen, en jou als vijand aanwees. Deze gedachte van Keilson heeft nooit aan kracht ingeboet. Een open en democratische samenleving moet bij confrontatie met het kwaad haar principes, waarden en morele oriëntaties nooit opgeven.

 

4 mei Comité Vroomshoop

Het 4 Mei Comité Vroomshoop is opgericht op 17 februari 1988 en heeft als doelstelling om bijeenkomsten (herdenkingen) te organiseren jaarlijks op 4 mei ter ere van hen die vielen in hun strijd voor vrijheid en vrede. Niet veel later was de stichting 4 mei comité Vroomshoop een feit, waarvan acte. Het eerste bestuur van deze stichting had zich ook als doel gesteld om te komen tot een nieuw herdenkingsmonument op een centrale plaats in het dorp Vroomshoop. De initiatiefnemers van het eerste uur waren Hendrikus Wekamp, Joop Prins, Hans Nieboer, Jans Becker en Jan Telman.

Huidig bestuur

Hans Nieboer

Voorzitter

Rudie Drenth

Secretaris

Carolien Eggens

Penningmeester

Jeanine de Jong

Algemeen bestuurslid

Gerwin Plaggenmars

Algemeen bestuurslid

Historie van het 4 mei Comité Vroomshoop

5 April 1945, een heugelijke dag in de nog betrekkelijk jonge geschiedenis van Vroomshoop.

Het is de bevrijdingsdag van Vroomshoop. 's Middags om 12 uur komen onze bevrijders over de Puntbrug Vroomshoop binnen. Het zijn de Canadezen van het A squadron van de XII Manitoba Dragoons. Het ging niet zomaar! De dappere mensen van het verzet, toen behorend bij de Binnenlandse Strijdkrachten moesten eerst nog de strijd aanbinden met een groep Duitse Fallschirmjäger. 
De Tonnendijkbrug moest het ontgelden, evenals de Geerdijkbrug. Tevens dreigden de Duitsers een vijftigtal Vroomshoopse burgers, waaronder vrouwen en kinderen, te fusilleren langs het Zwolsekanaal. Als de Canadezen naderen weten de Duitsers dat ze zich gewonnen moeten geven.

Foto's

Contact

4 mei Comité Vroomshoop

p/a de Elzen 34

7681 HE Vroomshoop

0546 - 643384

info@4meicomite-vroomshoop.nl

het boek Vroomshoop Bevrijd

Copyright 2016, 4 mei Comité Vroomshoop - Website door Buro Kordaat

4 mei Comité Vroomshoop

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen